Liebestext auf polnisch brauche Hilfe?

...komplette Frage anzeigen

3 Antworten

vlt Gedicht?

Nigdy Cię nie zapomnę

Choćby przestało trwać

Całe życie będziesz we mnie

Choćbym miał Cię już nigdy nie spotkać

To od Ciebie się nauczyłem

Czym jest miłość i radość

Wszystko miało sens gdy z Tobą byłem

A teraz tylko przykrość

Chciałbym móc cofnąć czas

Naprawić co złe

Przytulać Cię raz po raz

Tego naprawdę chcę

Z głębi serca tęsknota woła

Wyrywa z piersi się

I płacz, że nie jesteś moja

I że tak już pozostanie

Przecież nie tak miało być

Inaczej w marzeniach widzieliśmy nas

Przy Twojej duszy, ma dusza miała śnić

A szczęście miało trwać i trwać

Dajmy szansę temu co w nas jest

Wierzę, że Bóg pomoże nam

I choć daleki drogi kres

Pełnia szczęścia czeka tam

Podejdź do mnie

Podaj dłoń

Powiedź słowo

Będę Twój…

...zawsze...

autor

Marcinska

Dodano:

2007-11-24 18:00:22

Ich könnte es dir übersetzen, aber ich weiß nicht genau was :D

polnisch können oder Übersetzter 

Was möchtest Du wissen?