Deutsche Übersetzung für einen niederländischen Text.

Liebe Community, ich hoffe mir kann jemand mit dem folgenden Text weiterhelfen und ihn mir ins Deutsche übersetzen. Der Text stammt aus dem niederländischen Wikipedia-Artikel "Wilhelmus" und wurde im deutschen Artikel dazu kaum wiedergegeben. Es geht um die Unterscheidung der Begriffe "duits" und "diets":

Diets en Duits hebben dezelfde oorsprong: het Middelnederlandse woord diet, dat volk betekent. In Noord-Nederlandse dialecten sprak men over Duits, in Zuid-Nederlandse dialecten over Diets. De vele volkeren die de gebieden van onder andere het huidige Nederland en Duitsland bevolkten, werden Duitse volkeren genoemd. Met de opkomst van het romantisch nationalisme, waarin de verschillende Duitse volkeren zich een eigen identiteit toekenden, kreeg het woord "Duits" zijn huidige betekenis en sindsdien wordt het niet meer gebruikt om iets "Nederlands" aan te duiden, alhoewel het Nederlands in het Engels nog altijd Dutch genoemd wordt en er ook in het Nederlands gesproken wordt van Nederduitse (bijvoorbeeld Nedersaksisch) en Hoogduitse talen.

"Diets" heeft zijn oorspronkelijke betekenis wel enigszins behouden, en hoewel het Wilhelmus letterlijk het woord "Duits" bezigt, zou het gebruik van "Diets" inhoudelijk dichter bij de originele betekenis komen."<<

Ich verstehe den Text in großen Teilen, aber letztendlich doch mangelhaft. Ich wäre wirklich sehr dankbar für eine Übersetzung - insofern sie nicht durch Google Übersetzer erfolgte. :)

deutsch Deutschland Text Übersetzung Niederlande übersetzen
3 Antworten