Wem ist Leszek Mozsynski (polinischer Slawist) ein Begriff?

...komplette Frage anzeigen

1 Antwort

Moszyński hat so einiges geschrieben, was genau meinst Du? Auszug:

  • Wyrównania deklinacyjne w związku z mazurzeniem polskim, ruskim, połabskim
  • Ze studiów nad rękopisem Kodeksu Zografskiego
  • Język Kodeksu Zografskiego 
  • Wstęp do filologii słowiańskiej 
  • Geografia niektórych zapożyczeń niemieckich w staropolszczyźnie 
  • Rozwój systemu fonologicznego od wspólnoty językowej prasłowiańskiej do języka Cyryla i Metodego 
  • Czy Słowianie to rzeczywiście nomen originis? 
  • Z zagadnień słowotwórstwa prasłowiańskich nazw plemiennych
  • Najstarsze zróżnicowanie dialektyczne prasłowiańszczyzny

Was möchtest Du wissen?