Japanisch - Schriftzeichen übersetzen

Hunter x Hunter - (Japan, Japanisch)

1 Antwort

Taisetsuna koyomi ga ichibu kakete

Nokosareta tsukitachi wa sêdai ni tomuraudarô.

Mofuku no gakudan ga kanaderu senritsu de

Shimotsuki wa takaku odayakani hakobarete iku.

MfG  :-)

 

Was möchtest Du wissen?