Guter Polnischer Übersetzer gesucht/Kann mir jemand den untergeschriebenen Text ins polnische übersetzen?

...komplette Frage anzeigen

2 Antworten

Szanowni Państwo!

Chciałbym dowiedzieć się czegoś o mojej prababce. Nazywała się  XXXXX, urodziła się dn. XX.XX.XXXX r. w powiecie Gdańskie Niziny. Chciałbym
wiedzieć, jaką religię wyznawała, gdzie i kiedy zmarła, jak nazywali się jej rodzice, kiedy się urodzili i kiedy zmarli.

Będę się bardzo cieszyć, jeśli mi Państwo odpowiecie.

Bemerkung: Wenn Du ein Herr bist – bleibt der Text unver

ändert.

Bist Du eine Dame – ersetze „Chcia

łbym” durch „Chciałabym” (2 mal).

Versuchs doch mal mit dem Google-Übersetzer. Oftmals reicht das schon, um den Text zu verstehen.

Was möchtest Du wissen?