[GMOD] Coding Hilfe?

... komplette Frage anzeigen

1 Antwort

Versuchs mal damit:

TEAM_1STINFPVT = DarkRP.createJob("1st Infantry Division Private", {

color = Color(0, 71, 255, 255),
model = {"models/usmc8pm.mdl"},
description = [[description]],
weapons = {weapon_wf_garand},
command = "1stinfpvt",
max = 20,
salary = 10,
admin = 0,
vote = false,
hasLicense = false,
candemote = false,
-- CustomCheck
medic = false,
chief = false,
mayor = false,
hobo = false,
cook = false,
category = "1stinfdiv",
})

DarkRP.createCategory{
name = "1stinfdiv",
categorises = "jobs",
startExpanded = true,
color = Color(5, 0, 255, 255),
canSee = function(ply) return true end,
sortOrder = 2,
}
Antwort bewerten Vielen Dank für Deine Bewertung

Was möchtest Du wissen?